Tallet på permitterte i Lofoten øker fortsatt

I to av kommunene i Lofoten er over ti prosent av arbeidsstyrken nå permittert.