Tanker i tiden: Strømkrisen i Norge skyldes flere faktorer. Jeg skal ikke gå inn på avtaler gjort med andre land, eller ha synspunkter på dette. Jeg vil belyse Norges feilslåtte energipolitikk opp mot økt etterspørsel etter strøm og derav økte strømpriser, da sett i lys av globale oppvarming. Det som skjer nå er feilslått politikk. Subsidierte el-biler øker etterspørselen etter strøm og prisene øker. Har ingenting mot el-biler da de har mindre utslipp av NOX og ellers grums. Flott for tettsteder, men når det er mangel på ren energi i verden, og det må brukes kullkraft, gass og olje i produksjonen av strøm. Blir det feil.

Det at Norge skal være best i klassen på el-biler skal overskygge globale problemer med økte temperaturer er ikke ok. Vi har begynne i feil ende. Norge skulle subsidiert varmepumper i offentlige og private bygg. Tror det blir en god slump i potten til et slikt tiltak, hvis subsidiene blir flyttet fra el-biler til varmepumper.

Varmepumpe er pr. tide det mest energisparende som vi kan nyttiggjøre oss. Du bruker en enhet energi på oppvarming/ varmtvann og får 4-5 enheter tilbake. Uten at jeg har regnet på det tror jeg vi hadde sluppet de prisene vi har i dag samt monstermaster og utbygging av flere vassdrag, langt inn i fremtiden. Når vi har fått strømforbruket ned, har vi kapasitet til å satse på el-biler. En endring av politikken vil kanskje gitt både i "pose og i sekk", Nedgang i det totale energiforbruket, lavere strømpriser, og så hadde det vært positivt for miljøet.