Tar i mot elevene i seks puljer

Vest-Lofoten Videregående skole velger å spre elevene ut over hele mandagen for å redusere smitterisikoen.