Teft må erstatte matjord når de bygger på Leknes

Teft må erstatte landbruksjord som forsvinner under boligbyggingen på Torvhauan på Leknes.