Prosessen er transparent, basert på medvirkning, og har trolig ikke vært benyttet i større byggeprosjekter i Lofoten før. Den er en kombinasjon av en samskapingsprosess og et såkalt parallelloppdrag der tre arkitektmiljøer, bestående av fire arkitektkontorer, er engasjert. De skal komme med hver sine innledende forslag basert på innspill fra innbyggere, mulige boligkjøpere, Vestvågøy kommune, og i realiteten alle som har lyst til å bidra. En jury skal til slutt vurdere forslagene, og står fritt til å hente det beste fra alle.

Åpne møter

- Dette er noe helt nytt for meg, medgir Torbjørn Pedersen, og legger til at dette er en måte å tilnærme seg et prosjekt på som er helt ulikt måten han har jobbet på de siste tredve årene.

For å illustrere dette, så er derfor Pedersens svar på Lofotpostens spørsmål om hvor mange boenheter det blir som følger:

- Det vet vi ikke ennå.

Altså, ikke et typisk svar fra en stor boligutbygger.

Nå betyr ikke dette at transformasjon av fiskerifagskolen til boliger er en prosess på lykke og fromme. En nettside gjøres snart tilgjengelig der folk inviteres til å komme med innspill, og det skal være to åpne møter. Et innledende møte der arkitektene for overlevert innspill, og senere et møte der idéer og skisser legges frem.

Alt skal være åpent, og alle kan møte opp.

- Vi håper naboene og innbyggerne på Gravdal kommer, og vi tror det er interesse for stedsutvikling på Gravdal, sier nestleder i Teft, Freddy Henningsen.

Han er selv innbygger på Gravdal, og kjenner til flere som snuser på å kjøpe seg en leilighet i det som skal komme, men som man så langt ikke kjenner innholdet i.

Henningsen fremholder at Gravdal er et sted med økende engasjement, ikke minst gjennom "Gravdal opp og fram".

Bildeserie

Bli med inn på fiskerifagskolen

Bolyst

- Det som er viktig er at dette skal bli et sted der folk kan si at "der har jeg lyst til å bo", påpeker Torbjørn Pedersen.

Han passer seg for å legge føringer på prosessen, men håper på et bomiljø der det kan bli åpne fellesarealer, og kanskje til og med kafédrift eller annen småskala servicevirksomhet.

Pedersen har engasjert Knut Halvor Hansen fra Bykon Eiendomsinnovasjon som prosjektleder, og sivilarkitekt Sissel Engblom som juryleder til å lede arkitektkonkurransen.

Knut Halvor Hansen beskriver prosessen som Teft har valgt som "fortung", og med det mener han at veldig mye arbeid gjøres før man beslutter. Han gir Torbjørn Pedersen kred for å tørre å velge en slik prosess, og legge så mye ressurser i den tidlige fasen.

- Modig og nysgjerrig, er prosjektlederens karakteristikk av det valget Teft har gjort.

Valget har som leseren sikkert skjønner, en prislapp også: Bare arkitekthonorarene i forprosjektet beløper seg til rundt 600.000 kroner.

Hvem vil bo her?

Hansen forteller dette om hva som er overordnet i prosessen:

- Vi må kartlegge demografien i området. Hvem bor her nå, og hva er det behov for. Så må vi naturlig nok se på økonomien i det hele også. Det er også viktig at det kan bli boliger i ulike prisklasser for folk i ulike livsfaser.

Torbjørn Pedersen tilføyer:

- Det ville være fint om vi kunne gjøre det enda mer attraktivt å flytte til Vestvågøy, og vi vil gjerne bidra til boliger i markedet som ikke bare er for de mer velstående. Hvis totalen i prosjektet muliggjør rimelige og mindre boliger, så ønsker vi det, sier han.

Freddy Henningsen nikker samtykkende og bekrefter at det fortsatt er slik at en stor utsiktsleilighet i tredjeetasje har en helt annen pris enn en mindre leilighet med en annen utsikt.

I bygningsmassen som Teft har kjøpt av Nordland fylkeskommune, er det mulighet for begge deler.

- Høy kvalitet

Pedersen og Henningsen tar med Lofotposten på en vandring gjennom bygningene, og på turen får vi vite at selve bygningskroppen er velegnet for videre utvikling.

- Takhøyden er 2,60 eller mer. Det gir oss mange muligheter. Bygningen er robust, og den er godt vedlikeholdt. Det er høy kvalitet på trappeganger og det er mange detaljer vi ønsker å ta vare på for å bevare historien. Denne skolen har hatt stor betydning for maritim utdanning og for Gravdal, sier Torbjørn Pedersen.

Vi tas med opp i tredje etasje, og man trenger ikke være takstmann for å skjønne at utsikten er et stort fortrinn. Gravdal, Leknes og Buksnesfjorden i 180 graders vinkel blir utsikten fra leilighetene her.

Og faktisk finnes det fortsatt en leilighet i tredje, som skal ha vært brukt av husholdersken som holdt styr på internatelevene som bodde i tredje i de første årene skolen var i drift.

Nå er de to Teft-lederne spent på hva arkitektene i Asplan Viak AS, Våg Lofoten AS, Tind Arkitektur AS og Pushak AS foreslår, og hva det blir besluttet å jobbe videre med.

Torbjørn Pedersen bekrefter at uansett valg av løsning for utnyttelsen av bygningsmassen, så må det utarbeides en reguleringsplan.

Oppstart av arbeider tør han ikke være for tydelig på, men hvis prosessen blir god, uten for mange hindringer, håper han at noe kan skje innen utgangen av 2023.