Undersøkelsen ble gjennomført på vegne Nordland fylkeskommunes besøksforvaltningsprosjekt. Undersøkelsen ble gjennomført av førsteamanuensis og samfunnsgeograf ved UIT Berit Kristoffersen og forskningsassistent Katrine Blom fra Bodø som er antropologistudent og tidligere guide i Lofoten.

Rapporten fra undersøkelsen er ventet i oktober, men deltakerne på seminaret om besøksforvaltning som ble avholdt på Thon Hotell Lofoten fikk presentert hovedtrekkene i undersøkelsen.

Både norske og utenlandske turister har vært med i undersøkelsen.

Den samme undersøkelsen ble gjennomført på ferga i 2016. Resultatene viser at folk svarer annerledes nå enn for to år siden.

Les også: Vant næringsprisen 2018: – Vi har gjort hobbyen vår til bedrift og hatt det artig stort sett 100 prosent av tida


i 2016 var turistene overrasket over at det var så mange turister i regionen, er det nesten motsatt nå. Mange hadde hørt at det var «fullt» her.

Turister som sykler og camper har lavere terskel for at Lofoten framstår turistifisert. Mens de som reiser i grupper setter pris på mer tilrettelegging, opplever at det skal mer til for at det skal føles turistifisert.

Bobilfolket på sin side er svært fornøyd og synes ikke det er vanskelig å finne plass å oppholde seg og bobilen.

Les også: Her har reiselivet økt omsetningen med mange millioner

Turistskatt

Av undersøkelsen kommer det fram at halvparten av de spurte, samlet sett er positiv til turistskatt, mens en tredjedel av de spurte er negativ.

Over halvparten av nordiske deltakere i undersøkelsen synes turistskatt er en god ide.

– De mener at turistskatten kan bidra til bevisstgjøring, forteller Kristoffersen og viser til flere utsagn fra svararkene;

-Det er viktig at turistene får vite at det er problem og de som er villig til å betale den er også være mer villig til å ta vare på stedet. Vil gjerne betale for å se at Lofoten beholder sin sjarm. 100 kroner fra eller til spiller ikke noen rolle. Vi bruker jo ganske mye penger uansett.

I motsetning til de nordiske turistene er halvparten av de utenlandske negative til turistskatt.

– Det er for mange skatter og avgifter i Norge fra før av. Skeptisk til øremerking av midler, alt havner i det store sluket, nevner Kristoffersen fra et av svararkene.

Funnene viser at de norske turistene som har svart på fergeundersøkelsen har bedre kjøpekraft og er med bevisst og bekymret for de negative virkningene av turismen.

De utenlandske turistene på sin side synes allerede det er dyrt å reise i Norge, men til sammenligning med andre destinasjoner er det naturlig.

– Gjengangeren er at mange ønsker turistskatt som kan gjøre det dyrere for bobiler. Hvis vi gjorde turistene bevisst på hva den kan brukes til så var de gjerne mer positive: Offentlige toaletter, søppelhåndtering og annen tilrettelegging som skilting og rasteplasser, fortalte Kristoffersen under presentasjonen sin.

– Mange vil hjelpe

– Bildet av at Lofoten er «overfylt» om sommeren har også nådd turistene, men de som kommer hit synes ikke at det er for fullt, forteller Kristoffersen som mener at fokuset framover ikke trenger å være negativt.

– Det åpner et mulighetsrom når turistene er mer bevisste og kanskje villig ta mer ansvar når det setter i verk ulike tiltak. Vårt inntrykk er at spesielt nordmenn reflekterer rundt dette i spørsmålet om turistskatt fordi de ser på det som en av flere muligheter.

Undersøkelsen viser at mange vil hjelpe, men savner informasjon og bevisstgjøring.

– Samtidig som Røst og Værøy er «Lofoten for viderekomne» så kommer de tett på Lofoten sine kvaliteter. Spesielt finner de stillheten og boltreplass på Værøy, og på Røst kommer de tett på folk, kultur og mat. Her ser vi også et paradoks; Man har og vil ha følelsen av å være på en ikke-turistifisert øy, men samtidig vil man ha bedre tilrettelegging for sine egne behov som turist og for stedlige utfoldelser som skilting og toaletter. Dette illustrerer noen av Lofotens utfordringer, men er det en måte å tilrettelegge på som gjør at turistene vil føle seg som gjest i stedet for turist? Og hvordan kan en slik strategi utformes som gjør at det blir en berikelse for lokalbefolkningen og ikke slitasje, spør Kristoffersen de frammøtte på seminaret.