Nå er rivingen i gang for å bygge nytt hotell

Thon-gruppen er i gang med en etappevis riving av "Kjølelageret" i Avisgata i østre havn i Svolvær.