Første del av rivingen av det gamle Kjølelageret i Svolvær er snart fullført

Consto Nord AS er i sluttfasen med å rive første del av det man fra gammelt kjenner som Kjølelageret i Svolvær.