Thorfinn(66) fra Tromsø gir bort 2,5 millioner av formuen sin. Skal brukes for å styrke akuttberedskapen i nord

Thorfinn Sørensen ofrer egen formue for å hjelpe andre. Det føles godt, mener 66-åringen.