Tidlig skreiinnsig fører til amper stemning på feltet

Forskriften for Lofotfisket 2020 er fastsatt, men trår ikke i kraft før 1. mars. Allerede er det blitt krangler mellom de ulike brukstypene i kampen om de beste fiskeplassene.