Til politikere, foreldre og innbyggere: Er idrettshall viktigere enn skole i Flakstad?

Av
DEL

LeserbrevBakgrunn: Politisk forslag (v/styringsgruppen for ny skole) om å kutte nødvendige undervisningsrom i ferdig planlagte nye Ramberg skole for heller å kunne realisere idrettshall for idrettslaget.

Ledelse og personal ved Ramberg skole har fått kjennskap til at det er et sterkt ønske hos en del folkevalgte politikere i Flakstad å flytte undervisningsrom fra den ferdig planlagte skoleløsningen over i en idrettshall – hvor det så er tenkt at skoleeier skal leie nødvendige undervisningsrom og oppholdsarealer (skolekjøkken, musikkrom, bibliotek og kunnskapstrapp med sittegrupper for bespisning) av et idrettslag. Skolelokalitetene vil som følge av dette reduseres til klasserom og adkomstareal for elevene, så «iskaldt» det overhodet er mulig å gjøre en skole til. Det er med stor bekymring vi registrerer at det igjen bringes inn forsinkende, urovekkende og respektløse forslag for hvordan skolehverdagen for elever og ansatte ved Ramberg skole skal være.

Det føles uvirkelig å være vitne til at ikke elevenes skolehverdag med hensyn til læring, trivsel og trygghet gjennom et godt både fysisk- og psykososialt skolemiljø ikke har høyere prioritet hos enkelte av våre folkevalgte og igjen utsettes for stor usikkerhet og sannsynligvis nye utsettelser.

Fra og med januar, har elever og ansatte forholdt seg til følgende:
• Etter flytting til midlertidige skolelokaler på Napp, hvor vi prøver å ivareta kompetansekrav og undervisning under svært kritikkverdige arbeidsforhold på grunn av rom- og plassmangel; har vi stått sammen – det handler om «å holde ut» – så vel for elever som for personalet!
• Vi skal inn i ny skole snart – og den blir slik elevene, foreldrene, politikere og personalet er blitt enige om – og som kommunestyret har vedtatt. Derfor er det bare å gjøre det beste ut av situasjonen, for vi er blitt enige om at dette er det vi «løfter» og satser for felles!
• Rivingen av den gamle skolen er et faktum – vi gleder oss – det kommer snart opp en ny! Vi alle ser fram til det!

Som resten av samfunnet vårt er elever, foreldre og ansatte ved skolen akkurat nå i en
ekstra krevende og sårbar situasjon på grunn av Coronapandemien. Vi har i denne
perioden prøvd å ivareta elever, undervisning og kommunikasjon med elevene og
hjemmet på en best mulig måte. For svært mange har dette krevd både lange dager og
sene kvelder for å gjennomføre. Elever er slitne, foreldre er slitne og lærere er slitne.
Dette er krevende tider! Derfor er det ekstra belastende for oss å oppleve at i en tid
hvor vi prøver å ivareta elevene, og de utfordringer dette innebærer, har skolens
styringsgruppe møter hvor å imøtekomme vyer om idrettshall hos et idrettslag går foran
å se sitt ansvar for å bygge en fullverdig skole som opprinnelig planlagt.

På vegne av elever og personale ved skolen ber vi derfor om:
• Før skolekjøkken, musikkrom, bibliotek og kunnskapstrapp med sittegrupper for
bespisning tas ut av den planlagte skolen ønskes det en saklig redegjøring,
gjennomgang, og medvirkning for hvordan elevenes læringsmiljø er tenkt ivaretatt
i en idrettshall?
Jf. Opplæringsloven § 9a – elevenes skolemiljø.

Napp 10.05.2020.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags