De siste årene har ungdom mellom 12 og 25 år kunne hatt sommerjobb som fiskere. Det blir det også mulighet til i år.

– Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Noreg. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere vel dette yrket. Jeg oppmoder derfor alle ungdommer som synes sommerjobb som fisker høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37.

-Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og favner om alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de sett i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker, heter det i pressemeldingen

Dersom en bruker et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistrene. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene skal føres på seddel.