Gå til sidens hovedinnhold

Tilknyttet kristne "Friskoler"s undervisningsform og dikteren Arnulf Øverlands visdomsord «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klassisk situasjon i dagens kjære Norge:

Takket være korstoget under Kjell Magne Bondeviks 1. regjering (Kr.f.) i 1997 og daværende Undervisningsminister Jon Lilletun (Kr.f.), ble deres manifest om å tillate private "Friskoler" tillatt; Rundt omring i det ganske land har kristne organisasjoner med god økonomi sørget for å utfordre tradisjonelle skoler. Med flotte skolebygg, gode læringskrefter og godt utvalg av ulike studieretninger på vidergående, har stedets tradisjonelle skoler ofte tapt "kampen" om elevenes gunst. Foresatte og elever har valgt "Friskolene", selv om også tradisjonelle fag gjennomgående - og bevisst har grader av kristen forkynning. Mange "tradisjonelle" skoler er nedlagt, eller ikke videreført i kommunene.

Noen ungdom har nylig valgt "å stå fram" med sine historier i NRK 1- "Brennpunkt", som i all tydelighet vitner om at undervisningsformen er preget av bestemt kristen trosretning; Overordnede kristne rammer for levesett, med "informasjon" til elevene om "hva som er innafor" og "hva som ikke er innafor" oppleves av barn kanskje fra kristne hjem som helt naturlige. Etterhvert når barna vokser til .. og enkelt-individet selv begynner å stille spørsmål til ulike "forbudte soner" i hverdagen, begynner "faresignalene" å blinke med påfølgende usikkerhet, ensomhet og villrede. Noen tar mot til seg og bryter ut av miljøet, andre velger å styrke sin tro.

At ledelsen ved slike skoler i disse dager er ute i offentlig presse og forsvarer undervisningsformen, er historien om "hesten og havresekken". Ledelsen stiller spørsmålet: Hvorfor kom ikke elevene og presenterte sine "problemer" til skolens personale ? Mitt svar ut fra elevenes historier: Fordi hele undervisningsformen, lærernes ideologi, kanskje foreldre og samfunnet har strenge (kristne-) rammer, som i praksis oppleves som fastsatte/lovmessige. Undertegnede kan dokumentere eksempel fra en godt renomert (kristen-) videregående skole på Østlandet hvor en dyktig/godt likt rektor blant elevene valgte å si opp sin stilling etter mange-årig hemmeligholdt homofil legning. Skolens vedtekter tillater ikke en slik seksuell legning blant personalet. Videre overhørte elevene personalets nedlatende holdning til homofili, hvilket var sårende for den ene homofile eleven og hans med-elever.

MITT BUDSKAP TIL NAV, FYLKESKOMMUNENS ANSVARLIGE SKOLEMYNDIGHET MHT. TILSYNS-FUNKSJONEN, KAMERATER , BYGDEFOLK OG POLITIKERE: Bry dere om hverandre! Hjelp til at gjeldende "Opplæringslov"s klare budskap fundamentert i vedtatte menneskerettigheter om at hvert barn- og ungdoms frie rett til selv å velge livsform, respekteres !

*) Med bakgrunn i at disse "Friskoler" gis store statlige økonomiske midler til drift, påligger det også et krav om at offentlige myndigheter fører et tilsyn med undervisningsformen, hvor også elevenes opplevelser av undervisningen blir innhentet.

Kommentarer til denne saken