Politiet i Nordland opplyser følgende om ny "Hytteforskrift" fredag ettermiddag.

– Det er nå tillatt å dra til Sverige/Finland for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på hytte eller fritidseiendom, for å avverge store materielle skader, for eksempel snømåking. Ved retur til Norge blir man da ikke ilagt karantene, opplyser Politiet i Nordland.

Det er dog fortsatt flere aspekter som ikke er tillatt ved en slik tur.

– Det er ikke tillatt å oppsøke og handle på butikker, overnatte før retur til Norge eller å ha nærkontakt med andre enn sin husstand under oppholdet. Brudd på vilkårene vil medføre 14 dagers karantene, melder politiet.

Endringene skjer med umiddelbar virkning.