IPCC’s søsterorganisasjon (?) Lofotens Interkommunale Klimapanel, eller Programstyret i De Grønne Øyene som utelukkende bestående av personer som på hver sin måte har å tjene på hva de selv foreslår, trapper opp retorikken. I et leserinnlegg tar man i bruk en retorikk som vitner om manglende bakkekontakt og en fundamental misforståelse av egen rolle. Som sedvanlig drukner man leseren med ord, uten en eneste setning verdt å lese. Hva som imidlertid er verdt å merke seg, er taktskiftet i det nær rabiate språket.

Les også

Grønn omstilling er ikke et valg

«Omstillingen til lavutslippssamfunnet er altså bestemt ved lov, og kravene til lavutslippssamfunnet er hentet fra Parisavtalen av 12.12.2015.»

Hvilken lov er det som tvinger kommunene til å ta slike grep?

«For 2050 er de nasjonale målene at klimagassutslippene skal reduseres med så mye som 90%-95%.»

Er Lofotens Interkommunale Klimapanel kjent med at 96% av CO2 utslipp er naturlige?

«Og sist, men ikke minst, grønn omstilling kommer til å kreve betydelig kapital i både privat og offentlig sektor. Jobben kommer til å koste for offentlig sektor og for næringslivet, både lokalt og nasjonalt.»

Ok, så hvilke områder er det man ønsker å nedprioritere i marginalt finansierte kommuner? Fint med en oppklaring her, tenker det er på sin plass i god tid før forhåndsstemmingen starter.

«Ingen har sagt at det vil bli enkelt å endre vår atferd og våre samfunn så radikalt.»

Vel, ingen har hverken bedt dere, eller gitt dere mandat til å endre hverken adferd eller samfunnet.
Så fort dere erkjenner dette, løser dette problemet seg selv.

«Grønn omstilling er ikke et valg.»

Jaså, er vi der nå? Dette var nok en lavthengende frukt, men vi må påpeke at det faktisk er valg i inneværende år, faktisk om få måneder. Noe ihvertfall de folkevalgte blant dere nok er oppmerksomme på.

Dersom våre opplysninger er korrekte, så utgjør arbeidsstokken i prosjektet hele 8 personer. Prosjektet rapporterer til et udemokratisk «ikkevalgt» organ som innbyggerne ikke på noe måte kan påvirke. Uten påvirkning fra de ulike kommunestyrene rundt om i regionen.

Dersom vi på noe tidspunkt har uttrykt oss uklart, Norgesdemokratene i Vestvågøy ønsker å avvikle dette prosjektet.

Og vi legger til grunn at programstyret (med sin totalitære retorikk) i sitt leserinnlegg på en utmerket måte selv argumenterer for hvorfor dette er tvingende nødvendig.