Innledningsvis vil jeg takke for svaret skrevet av Lofotkrafts kommunikasjonssjef. Hva svaret inneholder er jo kun en rekke bekreftelser på at hva jeg hevdet i mitt leserinnlegg var korrekt.
Så langt jeg kan se hadde jeg bare en feil, og det var at jeg skrev at nettleien skulle økes fra 1. april, mens det som påpekt var forbrukeravgiften som faktureres sammen med nettleien som økes.

Rett skal være rett.

At endring av nettleiemodell er innført etter krav fra myndighetene er også kjent, men hva kommunikasjonsjefen glemmer i farten er at mange andre selskap har valgt både lavere nettleie i helgene, de differensierer mellom sommer og vinter, og har lavere nettleie på helligdager. Men det største spørsmålet unngås i sin helhet: Lofotkraft/Elmea har i lokalaviser, sin egenproduserte avis, og i egenproduserte videoer på sosiale medier fremholdt at bygging av den nye linjen gjennom Lofoten (til 1700 millioner, finansiert av nettleiekundene) handlet om to ting; Forsyningssikkerhet og kapasitet.

I disse videoene som fortsatt ligger på sosiale medier har vi fått forklart at Lofotkraft har analysert både klima og kapasitetsbehov, og i en rekke av videoene gjentas det at man nå bygger for de neste 50 årene.

På Elmeas hjemmeside kan man lese at «Den nye nettleiemodellen skal gi kundene mulighet til å påvirke nettleien, og bidra til at vi utnytter kapasiteten* i det eksisterende strømnettet bedre.

*Kapasiteten som skulle være tilstrekkelig for de neste 50 årene, som kostet 1.7mrd betalt at nettleiekundene.??
Med andre ord; først skal vi betale for å øke kapasiteten, deretter skal vi tvinges til å redusere forbruket for å utnytte kapasiteten? Ser ikke dere selv den voldsomme selvmotsigelsen i hva dere selv kommuniserer?

At ulike nettselskap har ulike modeller for beregning av nettleie gjør det «komplisert» er en useriøs påstand. Nettselskapene har monopol innenfor hver sine områder, og det finnes allerede mange ulike modeller. De selskapene utformet «modellen» kommunikasjonssjefen viser til, har selv ulike modeller seg imellom, Elvia har eksempelvis billigere nettleie i helgene. Dessuten tenker jeg at det ryddige hadde vært om den «gode dialogen» Lofotkraft førte med andre monopolister også hadde vært ført ovenfor kommunene. Da kunne man eksempelvis lagt til grunn at en «dag» er lik Store Norske leksikons definisjon som sier at en dag er ca. fra klokken 06.00 til 18.00. Bare tenk hvor mye enklere dere hadde gjort hverdagen for en barnefamilie. Man kunne faktisk rukket å dusje ungene i våken tilstand.

Jeg mener at min påstand om at «Lofotkraft valgte å lage ny tariff slik at de fikk med seg det meste av døgnforbruket på den dyreste tariffen» står seg godt.

Lofotkraft kunne utmerket godt valgt å definere «dag» slik som Store Norske leksikon, gjort det billigere i helgene, differensiert ulike årstider, eller laget de definisjonene man måtte ønske. Men jeg registrerer at man også her skylder på noen andre, på samme måte som man gjentatte ganger sier at myndighetene bestemmer størrelsen på Lofotkrafts nettleie. Når sannheten her er at et statlig organ (RME) kun ser til at Lofotkraft ikke krever inn mer enn hva selskapet lovlig kan gjøre.

Hva jeg konkluderer med er at en av disse påstandene logisk sett må være sanne:

  • Bortsett fra effekten av at nette vil være mindre værpåvirket, er investeringen på 1.7milliarder i nye linjer bortkastet eller underdimensjonert. Da det argumenteres for at det private forbruket må spres utover døgnet på grunn av kapasitet et halvt år etter ferdigstillelse.
  • En revisjon av tariff er initiert av regjeringen, og den lokale utformingen av tariffen handler ikke om kapasitet i nettet, men er et spørsmål om profitt.