Tilsvar til Raymond Abelsen - Flakstad IL går for flerbrukshall

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er et tilsvar til leserbrevet: Fratredelse av styreverv i Flakstad Idrettslag

Først vil jeg takke deg Raymond Abelsen for innsatsen du har lagt ned i frivillig arbeid for FIL. Det er synd at du nå velger å trekke deg fra idrettslaget, men det er muligheter og behov for slike som deg med engasjement og innsatsvilje i frivillig arbeid på mange andre områder i kultur og idrettsmiljøet i Flakstad.

Det er spesielt synd at du velger å trekke deg fra styret i Fil med den begrunnelsen du gir uttrykk for i ditt brev til styret/leserinnlegg. Begrunnelsen oppfatter jeg delvis må være basert på en misforståelse. Du påstår at jeg som ordfører skal ha sagt at: Kulturskolerektor «Ann Kristin Windstad, og øvrig kulturliv, i etterkant av forannevnte leserinnlegg, har endret standpunkt og nå er positiv til idrettshallen som idrettslaget planlegger.» Dette mener jeg er ei feil sitering av det som ble sagt i møtet og derfor tror jeg det må være ei tolkning du har lagt inn.

Etter at Ann Kristin Windstad gikk ut på Facebook og beskyldte meg for å lyge og du nå skriver dette innlegget, har jeg snakket med alle andre over 15 år, stemmeberettigede, innbudte gjester og tilhørere som var tilstede i lokalet under årsmøtet. Alle (23 personer) sier at jeg ikke har sagt at Ann Kristin Windstad eller kulturlivet har skiftet mening. Det jeg gjorde var å vise til leserinnlegget som åtte framtredende kulturpersoner fra ulike kor, korps og band i fellesskap har signert på. Dette stod på trykk noen dager etter det personlige leserinnlegget som du refererte til fra Ann Kristin Windstad. Jeg sa i møtet at de blant annet skrev at kulturlivet ikke ville uttale seg om størrelsen på hall, men at det var viktig at støtterommene som sosialrom, musikkrom og lignende var egnet til sang og musikk. De som skrev under var;

Mirian Berre, Flakstad strykeorkester

Gro Anita Nilsen, Flakstad strykeorkester

Tor Vegard Mørkved, Ramberg blanda kor

Per H. Kirkesæther, Lofotodden Musikkorps

Tine Surel Lange, Flakstad strykeorkester

Beryl Jusnes Engum, Ramberg blandakor

Henrik Klaveness, A Cellerful of Noise

Ann Kristin Windstad, Flakstad Kulturskole

Jeg synes for øvrig det er uvanlig at et styremedlem i et idrettslag jobber mot idrettslige mål. Idrettsmiljøet i hele Norge, alt fra kulturdepartement, Norges idrettsforbund, idrettskretsene, og klubber rundt i landet jobber alle for å få egnede fasiliteter for idrett og mosjon. Idrettshaller er her et sentralt mål. I Nordland er det bare Flakstad og Moskenes, sammen med en annen kommune som ikke har idrettshall.

Det er også merkelig at du mener kulturlivet er største bruker av en idrettshall. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en tenkt flerbrukshall bør tilrettelegges for både idrett og annet kulturliv.

Konsekvensene av å spre feil informasjon kan være svært skadelig. Jeg vil derfor oppfordre alle til å være bevisst de påstander man kommer med. Det være seg om en velger å legge det på Facebook eller andre typer medier. Negativitet skaper ofte polarisering. Det tjener ingen.

Flakstad IL ved styreleder Ingar Halland var allerede i vår ute i avisene med invitasjon til øvrig kulturliv og andre om samarbeid om hallprosjektet.

Når Flakstad IL og Reine IL nå skal arbeide videre med å se på muligheter for å få reist en idrettshall, håper og tror jeg på at vi får et godt, kreativt og inspirerende samarbeid mellom alle som kan bruke ei ny storstue på Ramberg. Idrett, musikk, sang, dans, bibliotek og annen kultur – unge og gamle – alle bør med. Så får vi se hva vi får til – ilag!

Stå på - vi forsøker.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags