Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til samferdselsministeren: - Å flytte stillinger fra Kystverkets regioner for å ansette «papirfløttera» i Horten eller Ålesund er et direkte hån mot kystbefolkningen og rent hav! 

BEREDSKAP I NORD

Da jeg leste innlegget til vår samferdselsminister i Lofotposten av 8. desember er det ikke fritt for at jeg skvatt.

Jeg har jobbet med beredskap nærmest hele mitt voksne liv og har lang erfaring fra Forsvaret, Sivilforsvaret, Fylkesmannens beredskapsavdeling og Beredskapsavdelingen i Kystverket, Horten.

Jeg har de siste 14 årene vært ansatt i Kystverkets Beredskapsavdeling som leder av operasjonsseksjonen i Horten og nå hjemflyttet med kontor på Kystverkets regionskontor i Kabelvåg.

Her har Beredskapssenteret etablert 3 stillinger innen operasjon, logistikk og miljø.

Bakgrunnen for etableringen var å komme nærmere brukerne, få lokalkunnskap og øke aktiviteten rettet mot kommunal beredskap og de 5 interkommunale utvalgene ved akutte forurensningshendelser (IUA) i Nordland.

Videre var intensjonen å få bedre samordning av beredskapen mot akutte forurensning med andre organisasjoner som vil kunne bidra og som har et ansvar. Det var et ønske om å drive tettere oppfølging av de 5 statlige beredskapsdepotene i fylket med kontroller og øvelser for mannskapene samt tettere samarbeid med Norges Brannskole i Tjeldsund.

Tilbake til Hareides innlegg. Å påstå at beredskapen i nord styrkes ved å fjerne 3 beredskapsstillinger som ivaretar lokalkunnskap, kompetanse og nettverksbygging, er etter mitt hode direkte nedbygging av beredskapen og et hån mot folk her nord.

Jobben med oppfølging av depotene skal nå løses av folk som må reise fra Horten og til hvert enkelt depot for kontroll og øvelser. Et forsiktig anslag tilsier en merkost på 1,2 millioner årlig. I tillegg kommer tapt arbeidstid med reiser fra Horten som vil dreie seg om ei ½ til ¾ stilling. Skjønn det den som kan – jeg kan ikke.

Jeg har erfaring som leder av operasjon ved havariene «MS Server» utenfor Fedje 12. januar i 2007 og ikke minst «MS Full City» som havarerte på Stråholmen utenfor Langesund i Telemark.

Dette var operasjoner som varte i flere år og som har kostet flere hundretalls millioner og forårsaket akutt skade på det ytre miljø.

Å flytte stillinger fra Kystverkets regioner for så å ansette «papirfløttera» i Horten eller Ålesund er et direkte hån mot kystbefolkningen og rent hav!!!

Det er ingen skam å snu,

men det må skje nu!

Med optimistisk hilsen

Per Odd Krystad

Kommentarer til denne saken