Ifølge Vårt Land har Utdanningsdirektoratet (Udir) igangsatt tilsyn med Guds menighets to skoler i Lofoten; Ørsnes Privatskole og Vikten skole. Når Udir starter tilsyn med en skole, er det ikke tilfeldig valgt eller ifølge et turnussystem hvilken skole tilsynet skal gjelde. Det foreligger altså betydelig bekymring for elevenes generelle situasjon når tilsyn finner sted.

I fjor ble bekymringsmelding sendt fra Bufdir til barnevernet angående de samme to skolene. Det begynner å bli mye nå, og når Guds menighet selv sier det er et nært samarbeid mellom skolene og elevenes hjem, så er det innlysende at det er store rom for dem å tilpasse seg på før undersøkelser og tilsyn starter opp. Siden i fjor har disse to skolene kunnet regne med at tilsyn fra Udir ville komme.

Derfor er det nå viktig at både Barnevernet og Udir undersøker elevenes tilværelse opp mot Barnekonvensjonen. Guds menighet har hele tiden snakket om at menneskerettighetene gir dem rett til å velge skole for sine barn, men de har valgt å starte opp egne skoler med statsstøtte for å være på linje med eget livssyn som er basert på det evige evangelium.

Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at alle barn har rett til å uttrykke sine syns- punkter fritt og til å få sine synspunkter vektlagt i tråd med alder og modenhet. Barn har rett til innflytelse og til å påvirke sitt eget liv og den verden de lever i.


Barnekonvensjonens artikkel 13 sier at alle barn har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.


Barnekonvensjonens artikkel 14 slår fast at alle barn har tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Dette betyr blant annet at du har rett til å tenke selv og til å tro hva du vil, eller rett til å ikke tro, og at du skal respekteres for dette.


Barnekonvensjonens artikkel 16 fastslår at alle barn har rett til et privatliv. Dette betyr at du skal få lov til å ha hemmeligheter med vennene dine, og at de som har ansvaret for deg, må respektere at de ikke alltid får vite hva du gjør. I tenårene er det vanlig at man har større behov for et privatliv enn tidligere. Ungdommer med bakgrunn fra strenge religiøse miljøer forteller at de i denne perioden opplevde at menigheten og foreldrene hadde et større behov for å kontrollere dem, og de kunne føle seg over- overvåket. Noen har fortalt at foreldrene kontrollerte telefonen deres og datamaskinen for å se hvem de snakket med, og at det alltid ble passet på hvem de var sammen med og hvor de var.


Barnekonvensjonens artikkel 17 forteller at alle barn skal beskyttes mot skadelig informasjon. Selv om barn har rett på informasjon, så er det noe informasjon som de ikke har godt av, og som de skal beskyttes mot. Å bli utsatt for skremmende informasjon kan være skadelig for barns utvikling og kan i noen tilfeller kalles psykisk vold. Noen religiøse miljøer mener at verden utenfor miljøet er styrt av onde krefter. Læren om dommedag og helvete har gjort mange barn og unge redde for framtiden og redde for onde krefter.

Barnekonvensjonens artikkel 19 sier at alle barn har rett til beskyttelse mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.


Barnekonvensjonens artikkel 28 forteller at alle barn har rett til en utdannelse. Grunnskolen gir deg de grunnleggende kunnskapene du trenger, men det er viktig å utdanne seg videre for å tilegne deg mer kunnskaper og ferdigheter, slik at du får større valgmuligheter i arbeidslivet og mindre sannsynlighet for arbeidsledighet, mer fleksibel arbeidstid og høyere inntekt. En utdannelse gir ofte også økt livskvalitet. Andre har blitt oppfordret til å ta en utdannelse som skulle gagne menigheten. Mange som har fulgt disse rådene, har i voksen alder kjent på konsekvensene av at de ikke utviklet interessene sine gjennom en utdannelse og forteller at de gjerne ville ha valgt annerledes for å få et bedre liv i dag. For noen kan det å velge å forfølge sine drømmer gjennom en utdannelse skape en konflikt med menighet og foreldre. Noen kan også føle at dette kan skade deres forhold til Gud. Enkelte kan slite med å se nytten i å bruke tiden sin på utdannelse. Men uansett hvilken framtid du ser for deg, så er økt kunnskap alltid nyttig.


Barnekonvensjonens artikkel 31 sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Dette betyr at du har rett til å være med på fritidsaktiviteter etter skolen, og at du skal ha tid til å leke og til å hvile deg. Samtidig skal du få lov til å oppleve kunst og kultur som teater, filmer, utstillinger og å lese bøker.