Lørdag 7. september kunne man gratis teste hørselen sin på Meieriet kultursenter.
Det var HLF Vest - Lofoten (hørselshemmedes landsforbund) som i anledning den årlige HØTaksjonen (hvert øre teller) som hadde rigget seg til i et av øvingsrommene i Meieriet. I år fokuserte aksjonen spesielt på hørselshemmede i arbeidslivet, men alle som ønsket det ble testet.
Audiometer hadde vi fått låne fra HLF Nordland, og derfra kom også fylkeskontakt Terje Larsen for å hjelpe til med testingen. Lagets egen Annie Restad Hansen medvirket også, og fikk samtidig god opplæring i bruk av audiometeret.
Tiltaket viste seg å være svært populært. Noen fikk beskjed om at de hadde såpass nedsatt hørsel at du burde oppsøke sin fastlege for å få henvisning videre for å få seg høreapparat. Andre gikk fornøyde ut med beskjeden om at de hørte aldeles utmerket.

HLF Vest - Lofoten er godt fornøyd med det som ble oppnådd og takker Meieriet kultursenter for velvillig utlån av lokaler.