– Den Norske Turistforening (DNT) fronter ordtaket «Stille natur». Lofoten turlag og Lofoten friluftsråd støtter dette, og stiller seg kritiske til forslaget om å etablere snøscooterløyper på Vestvågøy, heter det i uttalelsen som er sendt Vestvågøy kommune.

I forrige kommunestyremøte foreslo Magnus Ellingsen (Frp) i en interpellasjon at Vestvågøy kommune bør engasjere seg for å få etablert scooterløype. Ellingsen mener tiltaket vil blant annet gagne reiselivet.

– Vi har forståelse for det er politisk interesse for å legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Men vi stiller spørsmål ved om det skal skje gjennom snøscooterkjøring. Er det virkelig slik næring vi ønsker å legge til rette for i Lofoten? Det bør også tas med i regnestykket at snøscooterkjøring kan ødelegge grunnlaget for andre næringsutøvere, bl.a. for turoperatører som selger naturopplevelser i urørt natur. Lofoten bør selges på bakgrunn av majestetisk og urørt natur – ikke muligheten for snøscooterkjøring, mener friluftsorganisasjonene.

Interpellasjonen vakte ingen debatt i kommunestyret. Ordfører Remi Solberg var i sitt svar skeptisk til forslaget, samt til at tilrettelegging for scooterkjøring vil bety et forholdsvis omfattende arbeid for planavdelingen.

Les også: Frp vil ha snøscooterløype - ordføreren er skeptisk