Onsdag falt en stor steinblokk ned på FV 7594 ut til Myrland i Flakstad. Den var så stor at den må deles opp før den kan fjernes. Veien ble stengt til torsdag formiddag.

– Vi har foretatt en vurdering nå. Det er kommet ned mer stein og is. Veien blir stengt til fredag morgen, og det vil bli tatt en ny vurdering dag, sier Kjell Moen i Nordland fylkeskommune.

Torsdag morgen gikk det et ras på FV 815 som går gjennom Valberg.

– Raset har gått i Valbergsura. Veien blir stengt til fredag morgen. Da vil vi ta en ny vurdering, sier Moen.