Værøy og Røst får 1,5 millioner kroner hver til å styrke legevaktordningen, og redusere vaktbelastningen på legevaktlegene. Helsedirektoratet har nå delt ut 50 millioner kroner til formålet, og pengene går til kommuner med under 5000 innbyggere.

Tilskuddet skal blant annet brukes til å rekruttere flere leger til legevaktordningen, alternative turnusordninger for legevaktleger, bakvaktordninger for ALIS-leger og nyansatte leger i legevakt samt kurs og opplæring.