To lofotkommuner med prosentvis høyest arbeidsledighet i Nordland

Ved utgangen av august var 482 personer helt uten arbeid i Lofoten. Det er 163 flere enn på samme tid i fjor.