Snus gir ingen økt dødelighet.

Det viser en ny studie i the Lancet, skriver forskning.no.

Forskningsleder for tobakk ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, mener at kommunikasjonen om risiko bli ærligere.

– Men for oss som har fulgt med på forskningen om snusbruk de siste tiårene, er ikke dette så veldig overraskende, sier Karl Erik Lund til forskning.no.

Global Burden of Disease, som er et forskningssamarbeidet, har for første gang beregnet antall dødsfall som kan knyttes til snusbruk. Og studien konkluderer med følgende: Beregnet dødelighet av snus er null.

Forskerne kunne ikke påvise at bruk av snus fører til økt risiko for noen av sykdommene som inngår i deres beregningsgrunnlag.

Ifølge forskningsleder Karl Erik Lund, var resultatet som forventet. Han har selv etterlyst beregninger for risikoen for sykdommer av snus fra sine kollegaer på helsesiden i lengre tid.

Lund mener studien er en ubetinget gladnyhet.  

– Det er gledelig at et hardt belastet helsevesen likevel ikke trenger å forberede seg på en ny epidemi av tobakkssykdommer, sier han til nettstedet.

Men forskerne fant derimot økt risiko for to typer kreft av en annen type tobakk som ikke er sigaretter – skråtobakk med høyt giftinnhold.

Dette er en tobakkstype som brukes i India, Pakistan og Nord-Afrika, og gir den økt risiko for kreft i leppe, munnhule og spiserør. Denne typen skråtobakk, som har et langt høyere innhold av kreftframkallende nitrosaminer enn snus. Og den tar 48 000 menneskeliv årlig.

Videre går det fram at passiv røyking forårsaket 883 000 dødsfall i 2016. Og hele 6,3 millioner mennesker døde som følge av røyking.