Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2020. I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 52,9 milliarder kroner.

Verdivekst

Det er en verdivekst på 3,5 prosent, eller 1,8 milliarder kroner, målt mot første halvår i fjor.

– Til tross for en meget utfordrende vår med koronakrisen, ser vi en verdivekst i sjømateksporten i første halvår. Det er laks, ørret, sild og makrell som øker mest sammenlignet med første halvår i 2019. En svak norsk krone er hovedårsaken til verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

– Økte kvoter for makrell, økt produksjon av ørret og dreining mot mer filetprodukter av laks er også med på å trekke opp verdien, sier Larsen.

Vanskelig for tørrfisken

Tørrfiskprodusentene sliter med å få solgt sine produkter.

Norges sjømatråd opplyser at Norge eksporterte 1 200 tonn tørrfisk av torsk til en verdi av 262 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 16 prosent.

Verdien falt med 35 millioner kroner, eller 12 prosent. Italia, USA og Kroatia var Norges viktigste markeder for tørrfisk av torsk i første halvår.

Rundt 70 prosent av tørrfisk av torsk går normalt sett til Italia. Selv om vinteren er lavsesong, har koronarestriksjonene ført til redusert eksport sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det meste av tørrfisken i Italia selges gjennom lokale fiskehandlere og restauranter, men disse har i stor grad vært stengt under koronaperioden. En gradvis åpning av markedet vil være viktig for at eksporten skal kunne ta seg opp de neste månedene, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Italia, Trym Eidem Gundersen.

Også i juni var det nedgang i volum i denne eksporten: Det ble eksportert 122 tonn tørrfisk av torsk til en verdi av 24 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 6 prosent. Verdien er på samme nivå som i juni i fjor.

Også for saltfisk, klippfisk og fersk torsk er nedgangen i salget stor. Mens det er økt omsetning for sild og makrell.