Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte 572 tonn tørrfisk til en verdi av 98 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang i volum på 16 prosent.

Verdien falt med 42 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. I Italia, Nigeria og Kroatia var de største markedene for norsk tørrfisk i oktober.

– Vi er nå midt i hovedsesongen for eksport av tørrfisk av torsk, og eksportvolumene er lavere enn på samme tid i fjor. I Norges viktigste tørrfiskmarked, Italia, har vi sett en forverret utvikling av koronasmitten i oktober. Her var det en volumnedgang på 42 prosent, til 238 tonn, sammenlignet med oktober i 2019. Nye innstramminger bidrar til økt usikkerhet rundt den framtidige etterspørselen etter tørrfisk i Italia, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 3.200 tonn tørrfisk for 573 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 9 prosent, mens verdien falt med 74 millioner kroner, eller 11 prosent.