Stort beslag av smuglerfisk:- Fisken var pakket i isoporkasser og glasskrukker

I påska beslagla tollerne over 750 kilo fisk som ble forsøkt smuglet ut av Norge.