Innledningsvis vil jeg understreke at dette, og andre leserinnlegg knyttet til det samme selskapet, handler utelukkende om hvordan konsernet blir ledet og kommuniserer til sine eiere/kunder, som er alle oss som bor i Lofoten. Kritikken er på ingen måte rettet mot alle de dyktige fagarbeiderne i organisasjonen.

Nettleiekundenes nyttårsgave ble overrakt i et intervju med direktør Winther 22. desember (LP). Her kunne han meddele at prisen på nettleien måtte økes, stikk i strid med hva kundene tidligere har blitt fortalt.

Her opplyser direktøren at dersom Elmea har vurdert forbruket i Lofoten, rentenivå og kraftpris i 2023 riktig, vil kundene ved årets slutt være skyldig selskapet penger.

"– Dette gjøres for ikke å øke nettleien ytterligere i 2023 og heller forsøke å holde nettleien stabil og helst synkende framover."

Lofotkraft burde søke bistand for å sørge for en presis og enhetlig kommunikasjon.
For når den samme direktøren uttaler seg til medier i andre deler av landet kommer det frem ting som man unngår i intervjuer med lokalavisene.
I et intervju med N24 og Stavanger Aftenblad uttalte Winter for 17. desember 2021 på spørsmålet:

"Mange frykter veldig dyr nettleie med nytt system, er det riktig?

– Dette er en avsporing av debatten. For nettselskapene har dette ingenting å si for bunnlinjen.

Det er en omfordeling blant kundene. Nettleien kommer uansett til å gå opp i fremtiden, sier Winther."

Direktør Winther ønsker selv å sette premissene og parameterne for debatten, og mener at kundenes frykt for dyr nettleie er en «avsporing av debatten». Og sier videre at nettleien uansett kommer til å gå opp, det diametralt motsatte som uttales til lokalavisene i Lofoten hvor blant annet de grønne øyene og ytterligere elektrifisering brukes som et argument for at nettleien skal gå ned.

7. september 2022 kom direktøren med en beroligende melding til regionens strømkunder, da han uttalte følgende til spørsmålet fra Lofotposten knyttet til dager med høye kraftpriser:

"– Vi får vel ikke Sør-Norge-priser?

– Det tror jeg vi kan garantere at det ikke blir. I Nord-Norge er det så mye vann i magasinene at vi klarer oss godt. Det er helt normalt det som skjer nå.

– På kort sikt er jeg overhodet ikke bekymret for høye strømpriser her, men jeg er mer urolig på lang sikt. Det er masse billig kraft i Nord-Norge, noe som fører til en enorm vekst av industri."

Vel, "lang sikt" viste seg å være halvannen måned, så kom de kontinentale prisene inn i stikkontaktene i Lofoten. Dette i tillegg til det faktum at Lofotkraft kom på en fin 94. plass da billigste netteleie ble kåret av Europower i 2021 (blant 94 deltakere). Men nå skal den ytterligere økes på grunn av Ukraina (?).

Selskapets nettsjef er på sin side er bekymret for tilgangen på kraft inn i regionen, og ble i Lofotposten 8. november 2022 sitert på følgende:

"– I den tida på året der vi bruker mest strøm, er det for dårlig kapasitet i Statnetts linjer inn til dette området."

Bekymringen til tross, jobber selskapet ufortrødent videre med mer elektrifisering av samfunnet?
Knapphet på kraft gir høyere priser, og mer utbygging av nettet gir høyere nettleie.
Er fremtiden åpenbar nå?

Til historien hører det også med at Lofotkraft hadde et historisk høyt overskudd for 2021 på 143 millioner. Dette kunne Lofotposten meddele 6. mai 2022.

Til tross for at direktør Winther så riktig har påpekt, at «Lofotkraft sitt samfunnsoppdrag er å sørge for stabile leveranser av strøm og fiber», velger direktøren å engasjere seg som et lokalt klimapanel og definerer målsettinger innenfor utslipp og fungere som regjeringens forlengede arm.
En del av denne sterkt misforståtte og selvpålagte rollen manifesterte seg i prosjektet «de grønne øyene».

"– Lofotkraft er klar på at det grønne skiftet vil koste både i penger og endring av adferd, men alternativet, å ikke tilpasse oss en reduksjon i bruk av fossilt brennstoff i produksjon av energi, vil koste mye mer både i kapital og lidelser for jordens befolkning." (LP 22. desember 2022)

Det er da vel ikke opp til en direktør i et nettselskap å skulle diktere innbyggernes holdninger og adferd? Jeg tror muligens at direktøren overvurderer selskapets tiltenkte rolle og egen makt over regionens innbyggere.

I sitt tilsvar til et tidligere leserinnlegg fra undertegnede, skrev direktøren noe som burde kommet på forsiden av samtlige lokalaviser, men avisenes servile holdning til selskapet forhindrer åpenbart dette. Her kom selskapets virkelige incentiv frem:

"Konsernet Lofotkraft har to roller i prosjektet De Grønne Øyene. Det ene er å bidra til at vi får best mulig utnyttelse av den infrastrukturen som allerede er bygd ut i Lofoten, når strømforbruket øker framover. Det andre er å forøke å utnytte de kommersielle muligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Det kan gi større overskudd i konsernets øvrige datterselskap, og dermed høyere utbytte til eierne. Jeg vil tro at det er bedre at lokale aktører utnytter de kommersielle mulighetene som ligger i det grønne skiftet, enn at all verdiskapningen forsvinner ut av regionen."

Helst hadde jeg sett at ingen fikk muligheten til å «utnytte» disse kommersielle mulighetene Lofotkraft har skapt for seg selv gjennom å skape «de grønne øyene».
Men om jeg skjønner direktøren rett, er det vel en «avsporing av debatten» å peke på kjedelige ting som energifattigdom, konkurser, inflasjon og resesjon.

Ettersom forsøket på en offentlig debatt med nevnte direktør har strandet ved hans utstrakte bruk av stråmannsargumentasjon og goddagmannøkseskaft, henvender jeg meg derfor til ordfører i Vestvågøy kommune Anne Sand, og ber om at man nå utarbeider en eiermelding og undersøker hvilke verktøy man har for å påvirke selskapets aktiviteter til både selskapets-, og innbyggernes beste. Det er ønskelig at en slik eiermelding kommer på plass før selskapets generalforsamling til våren.

Avslutningsvis vil jeg innstendig be selskapets ledelse om å kutte ut den hyppige gjentatte påstanden om at det er myndighetene som forteller hva nettleien skal koste, fordi dette er rett og slett ikke sant. Dere vet utmerket godt at RME sin rolle er å påse at dere ikke tar mer betalt enn hva dere har lov til å gjøre, størrelsen på nettleien settes av selskapet. Ethvert menneske med tilgang til Google finner ut dette på to minutter. På forhånd takk.

Direktøren og selskapets tindebestigere ønskes for øvrig et riktig godt nytt år.