Tordis avsluttet driften av gjestegården med et solid overskudd