Tore har fått alt fra damestøvler til hansker i garna. Nå oppfordrer han til havrydding

Clean Up Lofoten er i gang med en kampanje for å få fiskerne til å ta vare på avfallet som de får i bruket. De har fått med seg fisker Tore Østeig på laget, og målet er at 100 fiskere melder seg på denne kampanjen, og de med en premie til de som deltar.