Tore Coughlin på Leknes har tidligere fortalt sin historie om hvordan han ble mobbet og trakassert under oppveksten på Ballstad. William Rosenvinge er opprinnelig fra Vesterålen. Han har gått til rettssak mot Sortland kommune for han mener at han ble utsatt for grov mobbing under skolegangen.

Både William og Tore har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter mobbingen de ble utsatt for.

En stemme og et ansikt

Nå er William flyttet til Leknes, og de to har startet organisasjonen Intothelight.

– Vi har startet Intothelight for å løfte fram og hjelpe de som er blitt tråkket på. Mobbeofre er nemlig blitt tråkket på, og så snart vi prøver å komme oss på beina igjen blir vi tråkket ned. Vi har begge savnet en organisasjon som har forstått hva vi er blitt utsatt for, sier de to når vi treffer de hjemme i stua hos Tore på Leknes.

De to har klare mål for organisasjonen.

– Vi skal være et talerør og gi mobbeofrene en stemme og et ansikt. Vi kan bistå mobbeofre i enkeltsaker, være en støtte og samtalepartner. Mange er isolerte og alene derfor er det viktig å ha samtalepartnere som forstår hva en har vært utsatt for. Vi vil bruke vårt store nettverk for å sette andre mobbeofre i kontakt med dem som de trenger for å gå videre i sin sak. Det kan være psykologer eller advokater. Vi er ikke eksperter på noe av dette. Det vi er eksperter på er det å være et mobbeoffer, slår de to fast.

– Det vi vet fra egen erfaring er at mobbing gir senskader, og det er viktig at mobbeofre får oppfølging, legger de til.

Forebygging

De vil også drive med forebygging.

– Vi drar gjerne ut å holde foredrag på skoler om det vi har opplevd. Gjennom foredragene håper vi å snu skolenes perspektiv og endre tankegangen omkring mobbing, forteller William.

De er i gang med å opprette en Facebook-side og vil også prøve å få i gang en nettside.

– Vi går begge to på trygd, og er lite bemidlet. Vi håper det er noen der ute som kan hjelpe oss å lage en nettside. Er det noen som vil sponse vår organisasjon så er vi veldig takknemlig for det, sier William og Tore.

De mener deres organisasjon har likhetstrekk med Metoo-kampanjen.

– Det er klare likhetstegn. Mobbing har vært og er tabubelagt. Vi håper at vi får spredt vårt budskap, og er innstilt på å gjøre en god jobb slik at flest mulig får vite om oss, sier William Rosenvinge og Tore Coughlin i Intothelight.