Torget er ikke vedlikeholdt på 21 år - nå er behovet stort

Manglende vedlikehold gjennom 21 år, og stormfloa «Berit» i 2011, har skapt behov for å gjøre noe med torget.