Bastian Star og Sanne Boessenkool ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har jobbet med gamle DNA-prøver. Etter at de har utviklet en ny metode for å hente ut DNA-rester fra gamle fiskebein, fant de ut at fisken som ble funnet i Hedeby i Tyskland var fra Lofoten.

Det har før vært antatt at tørrfisk var en viktig handelsvare for vikinger, men det har ikke vært noe som beviser dette. Dersom fiskerestene i studien viser seg å være handelsvare, kan det være et viktig bevis for at fisk har vært norsk eksportvare veldig tidlig