Tørrfiskeksporten ble halvert i april

For første gang siden september 2018 opplever Norge et fall i eksporten av sjømat. Tørrfiskeksporten ble halvert.