Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte 238 tonn hel tørrfisk for 29 millioner kroner i juli. Det er en volumreduksjon på 25 prosent, og en verdinedgang på 700.000 kroner eller to prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2. 000 tonn tørrfisk for 348 millioner kroner.

Det er en volumnedgang 18 prosent og en verdiøkning på 14 millioner kroner eller fire prosent fra samme periode i fjor.

Italia og Nigeria var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Norge eksporterte 5. 500 tonn hel klippfisk for 272 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på fem prosent, og en verdiøkning på 49 millioner kroner eller 22 prosent fra juli i fjor.

For saltfiskeksportørene ble juli en dårlig måned.

- Norge eksporterte 888 tonn saltfisk for 44 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 38 prosent og en verdinedgang på 30 prosent eller 19 millioner kroner fra juli i fjor, melder Norges sjømatråd