Helsesøster i Moskenes kommune har fått 5000 kroner til tiltak på trafikksikkerhetsfokus. Svarholt skole i Vestvågøy har fått 8000 kroner til sykkelopplæring, og Ballstad skole har fått samme sum til tiltak som skaper trafikksikkerhet i eget nærmiljø.

- Lokale initiativ bidrar stort til gode holdninger i trafikken, og de kan utgjøre forskjellen på liv og død, sier fylkesråd for samferdsel og leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NTFU), Svein Eggesvik (Sp), på NKF sine nettsider.

Fylkeskommunen fikk i alt 22 søknader til de holdningsskapende midlene fra hele Nordland, og søknadene omhandlet blant annet refleksaksjoner, sykkelarrangement og trafikkopplæring.

- Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier Eggesvik, og legger til at ved å forebygge bidrar man med målet om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Neste runde med utdeling av holdningsskapende midler er til våren.