Storkontroll på nordnorske grenseoverganger: 86 vogntog fikk kjøreforbud

Denne helga har Statens vegvesen hatt kontrollører på alle grenseovergangene i Nord-Norge.