Vogntog røsket med seg autovern. Nå kommer regninga fra vegvesenet

Statens vegvesen har sendt ut regning etter skade på autovern langs E10 etter trafikkuhell i vinter.