Transportforsker om flyruter i fylkets regi: – Det kan bli kamp om midlene

Forsker Gisle Solvoll tror det kan bli stram prioritering når fylkeskommunen nå får ansvaret for å stå for kjøp av flyruter i distriktene.