To ansatte testet positivt for covid-19 i helgen. Det totale antallet er nå fem smittede.

– Alle har tilknytning til den ene av de to enhetene der det i helgen ble påvist smitte. Alle retningslinjer er fulgt og ingen av disse har vært på jobb med symptomer, men har testet positivt i ettertid. Til sammen er 39 personer, både ansatte og pasienter, tilknyttet aktuell enhet i karantene eller isolasjon som følge av dette. Nordlandssykehuset har god oversikt over smittesituasjonen og samarbeider med Bodø kommune om smittesporing, opplyser Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset fra tidligere flere ansatte i karantene og isolasjon. Totalt er det nå registrert 79 ansatte i karantene eller isolasjon i Nordlandssykehuset Bodø.

Angelsen opplyser at det er ikke smitte hos noen ansatte ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen. Driften ved sykehusene går som normalt og pasienter skal møte til sine avtaler.