Det store elgvaldet i Austre Vågan felte sine ti dyr allerede i løpet av de første seks dagene i høst, mens det har vært noe tregere jakt for de øvrige valdene.

Men nå er også jakta på Lillemolla ferdig etter at jaktlaget har skutt sin okse.

Også valdet i Hellesætra er ferdig med jakta etter å ha felt ei ku og en okse, mens valdet Rulten er ferdige etter å ha felt to kalver, en elgokse og ei elgku.

Sist helg felte jaktlaget i valdet på Storemolla en kalv, men har fortsatt dyr igjen. Også de øvrige valdene jakter videre. Man har frist fram til jaktslutt 23. desember med å ta ut kvoten anno 2020 av elg i Vågan.

I Vågan er det i år 57 dyr totalt som kan felles, mot 55 i fjor.