Nylig kunne du lese her i Lofotposten om vandaler som risser inn navn og symboler i fjellene. Mulig det er tenkt som kunst, men ordet for dette er vandalisme. Dette er null respekt for felleskapet.

Naturen i Lofoten er vakker og helt unik. Den trenger ikke ditt eller mitt bidrag.

At noen i det hele tatt tenker tanken på å sette slike spor i fjellene våre er mildest talt rystende. Det som derimot er et fokus i vår tid er jo å IKKE sette spor i naturen.

Store norske leksikon på nett sier dette om fjellene i Lofoten:

"Lofoten har noe av landets eldste berggrunn. De eldste bergartene her er om lag to milliarder år gamle. De er av magmatisk opprinnelse (blant annet granitter og syenitter) og er meget harde. Under istidene gravde breer seg ned i berget og dannet et alpint landskap med dype botner atskilt av skarpe kammer og spisse tinder."

To milliarder gamle fjell er ikke noe man skal skrible på med vinkelsliper.

Det som gjør denne situasjonen så spesiell er at det er nærmest umulig å få tatt den eller de som gjør dette. Men hjemme hos noen, som trolig bor i Lofoten, ligger det altså en batteridrevet vinkelsliper som vedkommende ikke burde være i besittelse av.

Fjellvante Ivar Holdal som har fortalt om denne miljøkriminaliteten sier til Lofotposten at han vurderer å anmelde den, og vi håper Holdal, turlaget eller Lofotrådet gjør dette. Om sjansene for å finne den eller de som har gjort det er minimale, er det likevel viktig å få belyst problemet. At flest mulig blir klar over hva som foregår, er også et poeng.

Også fjellgåer Heidi Kjærstad forteller om rissing i fjellet mange steder, og ifølge henne er dette et Vestvågøy-problem:

– Det er Vestvågøy som har fått peisingen. Det ser helt forferdelig ut. Innrissene på Blåtinden i Slydalen, er av de større. Kanskje 60–70 centimeter bredt, anslår Kjærstad i intervjuet.

Det man også må ha klart for seg er å være veldig tydelig på at dette er kriminalitet og vandalisme. Ingen skal kunne holde på med slikt under dekke av at det er kunst.