Våganbølgen i bilder

22. september 2018, kl. 19:45