Forslaget om nedklassifisering av kommunale veier er inngripende for mange mennesker. Det skaper stor usikkerhet og uro. For noen kan det bety at det er umulig å fortsette å bo hjemme. Det kan også bety at nødetatene vil ha problemer med å komme fram til hjemmeboende på disse veiene. Dette er reelle problemstillinger og ikke et oppkonstruert «hylekor».

Hva koster det å vedlikeholde veiene sommer og vinter ?

Den sikreste kilden til slik informasjon er det som Vestvågøy kommune selv opplyser i planen for nedklassifisering av veiene. De opplyser at den totale lengden er 21,5 km. De opplyser at vedlikeholdet er beregnet til å koste kr 80.- pr veimeter – totalt 1,7 mill. Planen omtaler også antall veimeter for de forskjellige veiene . Det er derfor lett å regne ut kostnad for vedlikeholdet på den enkelte vei. Vi har stor tro på at kommunen opplyser riktige tall.

Vil veiene koste mindre å vedlikeholde for privatpersoner ?

Flere av veiene er i utgangspunktet i dårlig forfatning. Det er ikke noe som tilsier at de som bor langs disse veiene vil klare å drifte for en lavere kostnad enn Vestvågøy kommune. Kommunen har tross alt mulighet til å innhente anbud fra flere og store entrepenører. På mange av disse veiene er det for få beboere, eller ulik bruk av veien, til at en klarer å danne veilag.

Vil oppfordre politikerne til å se på kronebeløp i tillegg til veimeter. Det er begrenset hva folk klarer å betale når det er få å dele kostnadene på. Høringsuttalelsene beskriver godt de bekymringene som folk sliter med.