Torsdag kommer den første obduksjonsrapporten. Dette er svarene vi kan få

Småbarnsmoren og datteren (7) obduseres denne uka.