Siden åpninga i Tromsø har de omsatt for det dobbelte av hva de forventet. Nå jakter Du Verden flere ansatte