Trond skal overta skolen 10. juni, men bygdelaget vil stoppe salget

10. juni overtar Trond Lohne Fredvang skole. Bygdelaget vil stoppe salget inntil eierskapet til idrettsbanen er avklart.