I Nordland anmeldte NAV 59 personer fra fylke i 2015 for å ha svindlet til seg i overkant av 10,3 millioner kroner. Det er en liten økning sammenlignet med 2014, skriver NAV i en pressemelding.

 

Over halvparten er anmeldt for svindel av dagpenger. Til sammen 31 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 5,4 millioner kroner av denne stønaden.  Dagpenger skal sikre inntekten til arbeidsledige. De fleste er anmeldt for ikke å ha meldt i fra til NAV om endringer i arbeid og inntekt. Slike saker avdekkes ofte ved å sammenligne interne opplysninger med andre etaters registre.

– Vi har gode metoder for å avdekke slik svindel. Alle som mottar stønader må regne med å bli kontrollert.  Vi prioriterer å anmelde de største sakene, men krever alltid tilbake pengene når vi avdekker svindel, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

Drar til utlandet uten å melde i fra

De tre største sakene i Nordland gjelder opphold i utlandet. Hver av sakene gjelder svindel av dagpenger for om lag 500.000 kroner. Dagpenger krever at man annen hver uke bekrefter arbeidssituasjon og at man har oppholdt seg i landet.

– Det er alvorlig når de bevisst skjuler disse opplysningene for NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og med på å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Syse.

Flere foreldre anmeldt

18 foreldre er anmeldt for svindel av enslig forsørgerstønad for nærmere 2,3 millioner kroner. Av disse er fem personer anmeldt for medvirkning.  Enslig forsørgerstønad skal sikre inntekt for enslige mødre eller fedre. Vanligvis har den ene parten oppgitt en annen adresse, mens paret i realiteten bor sammen.

– Det er alvorlig når to personer går sammen om å svindle. Begge foreldrene risikerer både fengsel og krav om tilbakebetaling, sier Syse.

Trygdesvindel straffes hardt

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner normalt skal straffes med fengsel.

Et foreldrepar i Nordland ble i 2015 dømt til fengsel i henholdsvis 4 måneder og 3 måneder for grovt bedrageri av 450.000 kroner i enslig forsørger stønad. I tillegg måtte de betale tilbake pengene med tillegg av et rentebeløp på 10 prosent.