Tungt for turbusselskap: – 3.500 i inntekter og 300.000 i utgifter på en måned sier vel det meste

Turbusselskapet Lofoten Tours AS på Ramberg mistet over natten all kjøringen da Norge ble stengt ned i mars. De forteller om månedlige utgifter på 300.000 mens inntektene har vært helt nede i 3500.